Dagsarkiv: september 5, 2023

Klubben har fått ny ordförande

Som ni säkert känner till så har klubben saknat ordförande sedan det ordinarie årsmötet i maj, men vid det extrainsatta års/medlemsmötet på höstträffen på Westerqvarn i helgen så valdes P-O Bajard till klubbens ordförande på ett år (fram till nästa ordinarie årsmöte våren 2024).

Förslag på plats för Vårtäff och årsmöte 2024
Christer Lundh om och Thomas Hemström erbjöd sig att ordna denna och de har två tänkta platser, Strömsholm eller Öland.

Mer information om plats och datum kommer längre fram.

Då klubben även saknar webbmaster sedan ordinarie årsmötet i maj och ingen ny kandidat finns så diskuterades alternativa lösningar som kräver mindre datorkunskap och administration.
En stängd Facebooks grupps lösning föreslogs, mer information kommer.

Avtalet med vårt nuvarande webbhotell löper ut juli 2024 så innan des så måste någon lösning finnas på plats.