månadsarkiv: maj 2023

Vårträffen 2023

Dag 1

23 Ekipage på plats 👍

Träffen drog igång med den obligatoriska korvgrillning 100 korvar grillades och försvann i ett navs 😜

Dag 2

Dags för utflykt med tidsenlig buss som många av oss har minne av.

Busschauffören Lennart hälsade oss välkomna.

Förväntansfulla passagerare

Besök på Lars Lerin foto utställning på gamla danspalatset Sandgrund i Karlstad.

Ingegärd guidade oss genom de olika faserna i Lars liv.

Tyst i klassen 😎

Nu är det dags för kvällsmat 😎

20 meter långbord 😜🥂

Dag 3

Dagen började med gemensam frukost i restaurangen, och frukosten avslutades med årsmöte.

Sen blev det kaffe och gräddbullar som Christer och Marie generöst bjöd på.

Nu var det dags för Bouleturnering och det blev en del mätande och diskuterande 😂

Dagen avslutades med Grillbuffe’ på campingens restaurang.

De hade ett spännande och lite utmanande sätt att beställa och betala för maten, men till slut fick alla både mat och dricka 😂

Kassörens rapport för 2022

Under 2022 har följande ekonomiska händelser skett:

Föreningen gick in i året med 99 529,95 i likvida medel

Intäkterna under året har varit följande

Medlemsavgifter 13 600:-

Elmiabiljetter 9 925:-

Lottförsäljning 3 065:-

Föreningsbidrag från Adria 0:-

Övrig försäljning 0:-

Träffavgifter 8 960:-

Totala intäkter 35 550:-

Utgifterna under året har varit följande

Elmiabiljetter 31 000:-

Träffkostnader 29 448:-

Lotter plus lotterivinster 2 856,10

Övrigt 11 451,25 Porto och webhotel framför allt

Totala utgifter 77 755,35

Vid utgången av 2022 hade klubben 57 524,60 i likvida medel och klubben har således ett minusresultat om 42005,35.

Detta är framförallt beroende på att Elmiabiljetter blev osålda och att vi inte kunde fullgöra våra plikter för att erhålla föreningsbidrag.

Föreningen har även aktivt arbetat för att minska likvida medel för att inte behöva momsregistreras.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för året 2022!

Föreningens verksamhet under det gångna året.

Vi började året med en vårträff i Sommen med Lennart och Anders samt Bengt och Anna-Karin som värdar. Träffen samlade 29 besökare och vi åkte med ångbåt och fick en god fika på vägen.

Vi hade en trevlig middag på Lugna Landet och ett årsmöte förstås.

Elmia samlade 10 ekipage och vi rabatterade hårt för att få platserna bokade men fick inte bättre gensvar.

Vi hade en höstträff Axvalla arrangerad av Ulla och Inge, ett mycket trevligt arrangemang med gott kallskuret och musik och dans på kvällen

Vi har haft lotterier på vår träffar och klubben har sponsrat musikevenemanget och kaffet. Klubben stod förstås också för korvgrillningen på fredagen så som traditionen bjuder.

Vi lockade vi till oss ett 10-tal nya medlemmar under 2022.

Priser till våra lotterier var skänkta av klubben och många medlemmar.

Rabatt med Campcation-appen

Campcation bjuder nu alla medlemmar i Adria Club Syd som laddar ned deras nya app på ett presentkort värde 100 kr. Med över 800 direkt bokningsbara campingplatser i Sverige, Norge, Danmark och Finland, finns det alltid något som passar.

Steg 1: Ladda ned Campcation-appen:

Steg 2: Fyll i formuläret: https://forms.gle/Neoh8TXRMmSxYhGW9

Steg 3: Du får ett mail i slutet av nästa vecka med ditt presentkort.

Dagordning för årsmötet

DAGORDNING
ÅRSMÖTE ADRIA CLUB SYD
Bomstadbaden Camping Karlstad 20 maj 2023

1. Mötets öppnande.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av mötesfunktionärer.
a. Mötesordförande.
b. Mötessekreterare.
c. Justerare tillika rösträknare.
5. Verksamhetsberättelse
6. Kassörens rapport.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
9. Val av funktionärer
a. Ordförande 1 år
b. Kassör 2 år
c. Webbansvarig tillika ledamot 2 år
d. Ledamot 2 år
e. Revisor 1 år
f. Valberedning 1 år
10. Inlämnade motioner och förslag.
11. Höstmöte 2023
12. Övriga frågor.
13. Mötet avslutas.