månadsarkiv: augusti 2023

Dagordning extra årsmöte 2023

DAGORDNING
EXTRA MEDLEMSMÖTE/ ÅRSMÖTE
 ADRIA CLUB SYD

Kolbäck 2 september 2023

1. Mötets öppnande.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av mötesfunktionärer.
a. Mötesordförande.
b. Sekreterare.
c. Justerare tillika rösträknare.

5. Val av funktionär.
a. Ordförande 1 år (fyllnadsval)

6. Vårträff och årsmöte 2024.
7. Övriga frågor.
8. Mötet avslutas.