månadsarkiv: februari 2024

Årsmötes dokument 2024

Planeringen inför årsmötet 2024 fortgår

DAGORDNING
ÅRSMÖTE ADRIA CLUB SYD    2024-05-11
Hornåbergs Camping i Horn

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av mötesfunktionärer.
 • Mötesordförande.
 • Sekreterare.
 • Justerare tillika rösträknare.
 1. Verksamhetsberättelse.
 2. Kassörens rapport.
 3. Revisionsberättelse.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
 5. Val av funktionär.
 • Ordförande 2 år
 • Sekreterare 2 år
 • Webbansvarig 2 år
 • Ledamot 2 år
 • Revisorer 2 st varav en sammankallande
 • Valberedning 2 st varav en sammankallande
 1. Inlämnade motioner och förslag.
 2. Förslag till stadgeändringar.
 3. Övriga frågor,  (Höstmötet).
 4. Mötet avslutas.

Dagorning finns även för nerladdning som pdf HÄR

Även verksamhetsberätteslen finns tillgänglig för nerladdning som pdf, den finner ni HÄR