Protokoll och stadgar

Klubbens stagar finns för nerladdning HÄR

Dagordning för årsmötet 2022 finns HÄR
Versamhetsberättelse för 2021 finns HÄR
Kassörens rapport för 2021 finns HÄR

Årsmötesprotokoll kan laddas ner eller läsas online, klicka bara på respektive årtal

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Nu finns även 2021 års protokoll uppladdat.