Angående Elmia biljetter

Vi har varit i kontakt med Caravan Club som arrangerar mässan och som det ser ut idag så kommer mässan att gå av stapeln som planerat.

Deras svar kan ses ned:
”Om mässan skulle behövas skjutas upp beroendet smittläget, direkt eller indirekt, kommer redan köpt campingbiljett gälla vid det nya mäss tillfället”

Betalningsinformation för era Elmiabokningar går ut inom en eller ett par dagar, efter betalning så är bokningen bindande.

Om man inte skulle ha möjlighet att besöka mässan vid det nya mässtillfället så får man själv avyttra biljetterna, men om en sådan situation uppstår så kommer självklart klubben vara behjälplig och via hemsidan försöka hjälpa till att förmedla eventuella biljetter.

Vi hoppas med denna information bringa klarhet i vad som kommer att hända om mässan skulle bli inställd/senareläggas.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen